תזונת קשיש

שמירה על תזונה מאוזנת חיונית בכל גיל, אבל בגיל השלישי- קל וחומר. ההכרח להקפיד עליה נובע מסיבות שונות, אשר החשובה בהן היא הצורך להימנע מצריכת מזונות שונים העלולים להזיק לקשיש ואף לסכן את בריאותו.

 

כאשר אדם עובר להתגורר בבית אבות, האחריות עליו בכלל ועל תזונתו בפרט מצויה בידי הצוות המטפל. בתי אבות איכותיים ובטיחותיים מספקים מענה כולל לכל תחומי חייו של הקשיש המתגורר בהם. תחום התזונה הוא מהחשובים והמוקפדים שבהם.

 

דיאטנית מרכיבה תפריט ייחודי לקשיש השוהה בבית אבות על פי הפרופיל הבריאותי שלו, תוך התחשבות בטעמו ובהעדפותיו. לדוגמה: תפריט דל שומן ודל מלח. עם זאת, חשוב שהתפריט יכלול את כל אבות המזון החיוניים לשמירה על הגוף ועל תחזוקתו.

 

דף משקל בגיל השלישי הוא ברוב המקרים לא התוויה לדיאטה להורדה במשקל. ההמלצה בגיל זה היא לשמור על המשקל הקיים, כיוון שעודף משקל יכול למגן מפני תחלואה ומוות. טיפים לתזונה לקשישים

 

שינויים בגיל השלישי

בגיל השלישי חלים שינויים פיזיולוגיים שונים שגורמים, בין השאר, להאטת קצב חילוף החומרים ולספיגה מופחתת של מרכיבים שונים במזון שנצרך. כל זה נעשה בד בבד עם ירידה - טבעית וצפויה – בפעילות גופנית ובכמות צריכת המזון. כל אלה נלקחים בחשבון כאשר מרכיבים תפריט לקשיש. הנחת המוצא בקביעתו היא ההבנה כי תזונה לא מספיקה ולא נכונה עלולה לפגוע בתפקודים הפיזיים והקוגניטיביים של הקשיש, להחליש את המערכת החיסונית ובכך להגביר את הסיכון להיווצרות מחלות שונות. מצב זה מחייב שימת לב מיוחדת בהרכבת התפריט.

 

בתי אבות נותנים מענה כולל לכל ההיבטים בחייו של הקשיש השוהה בהן והמזון, המהווה מרכיב חשוב ומרכזי, הוא אחד מהם. היות שקיים מעקב רפואי קבוע והצוות הטיפולי הוא צוות רב מערכתי העובד בשיתוף פעולה - בהרכבת התפריט נלקחים בחשבון כל השיקולים.

 

יתרון נוסף של בתי אבות בהיבט התזונתי הוא הסרת האחריות על התזונה מהקשיש ומבני משפחתו לצוות המטפל בו. בבית האבות מוגשות שלשו ארוחות וארוחות ביניים קטנות המבטיחות רציפות תזונתית במשך כל שעות היממה. קיימת הקפדה על גיוון המזון ועל התאמתו לכל קשיש על פי מגבלותיו.

 

שינויים פיזיולוגיים בגילאי הזקנה

שינויים פיזיולוגיים שונים, לרבות קושי בלעיסה, בבליעה ובעיכול, אבדן הדרגתי של הנאה מאוכל וצמצום התיאבון- כל אלה עלולים לגרום לתזונה בלתי מספיקה של הקשיש, אבל כאשר הוא מצוי במסגרת שבו משגיחים עליו ומטפלים בו כל העת, צפוי וסביר שיינתן לו המענה התזונתי המתאים לו וכי הצוות יקפיד על אכילה מסודרת שלו.

 

בתזונה חשוב שייכללו כל אבות המזון החיוניים. התזונה כשלעצמה היא אחד מאבות המזון הקיומיים החשובים ביותר ולא ניתן להפריז בחשיבותה בכל גיל בכלל ובגיל השלישי בפרט. לכן בני משפחה של קשיש המתגורר בבית אבות איכותי, שבו ניתן מענה מלא לכל צרכיו, יכולים להיות שקטים ובטוחים כי יקירם מקבל את הטיפול הטוב ביותר.